Menu
Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
Chovánek

O Chovánku

Zařízení Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, je nestátním zdravotnickým zařízením, zřizovatelem je město Brno.

Celková kapacita je 50 dětí v dětském centru (0 – 3 roky) a 20 dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (0 – 18 let).

V Chovánku děti nalézají nový domov, který je moderní a útulný. Kromě těžce zdravotně postižených dětí a novorozenců, kteří potřebují zvláštní péči,  bydlí všechny děti t v jedenácti malých „bytečcích“, kde se o ně starají jejich „tety“. Součástí areálu je i pěkná zahrada, kde děti tráví svůj volný čas.

Celé zařízení se skládá z jednotlivých modulů, ve kterých jsou poskytovány různé formy péče a pomoci:

  1. Oddělení pro novorozence a děti s těžkým zdravotním postižením
  2. Rodinné buňky – byty
  3. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  4. Krátkodobé pobyty kojících matek s dětmi v sociální tísni
  5. Krátkodobé pobyty matek na zaučení v péči o dítě
  6. Krátkodobé pobyty adoptivních rodičů či pěstounů v rámci navazování kontaktů s dítětem
  7. Krátkodobé pobyty těhotných žen před utajeným porodem
  8. Respitní pobyty dětí se zdravotním postižením
  9. Informační a poradenské centrum pro rodiče v tísni a rodiče dětí se zdravotním postižením
  10. Provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí

V Chovánku žijí děti zdravé i se zdravotním postižením. Provoz tohoto centra je nepřetržitý a je tudíž schopno kdykoliv přijmout jakékoliv dítě, které se ocitlo v nouzi a potřebuje pomoc. Děti jsou sem umisťovány na základě rozhodnutí soudu, žádosti oddělení sociálně - právní ochrany dětí, žádosti rodičů či jiných zákonných zástupců, případně i na žádost samotného dítěte.

Děti žijí v malých skupinkách a  péči zajišťuje odborný personál, pediatr, zdravotní sestry, vychovatelky, sanitárky, výchovné sestry, psycholog, speciální pedagog a další. Je kladen  důraz na to, aby děti v tomto zařízení žily podobně jako v rodině.

Ráno vstávají podle toho, kdy se vzbudí, potom mají snídani a individuální program. Větší děti odcházejí do školky a do školy, malé děti si během dopoledne hrají, chodí na vycházky, atp. Po obědě většina dětí spí, větší se vracejí domů ze školky a ze školy, píšou si úkoly a potom mají volno. Můžou hrát různé hry, dívat se na televizi, jít ven, prostě jako doma. Děti mají k dispozici spoustu hraček a mají u sebe pořád někoho, kdo je ochotný si s nimi hrát a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, někoho, kdo má o ně opravdový zájem, což je pro jejich vývoj velmi důležité.právní ochrany dětí, v odůvodněných případech na žádost rodičů  nebo dítě může přivést v podstatě kdokoliv. Některé děti sem přicházejí přímo z porodnice, jiné z rodiny. Cílem práce je zajistit všem dětem co nejlepší podmínky pro zdravý duševní i fyzický vývoj. Je potřeba mít na paměti, že tyto děti zde jsou sice jen na nezbytně nutnou přechodnou dobu, ale že je toto zařízení po tuto dobu často jediným domovem, který mají.

Děti chodí  pravidelně do kina, do cirkusu, na výstavy, na koupaliště, do krytého bazénu a na různé vycházky. Za přispění sponzorů dvakrát až třikrát ročně jezdí na jedno až dvoutýdenní pobyt v přírodě a několikrát ročně se také daří organizovat autobusové výlety do ZOO, na parník, do přírody atp. Velké děti jezdí o prázdninách na tábory. Děti byly  také na dovolené u moře v Itálii a v Chorvatsku a velmi si to užily. Pro všechny to bylo poprvé, co měly možnost něco takového zažít.

Převážná většina dětí se odtud po čase vrací zpátky do původní rodiny nebo odchází k adoptivním rodičům či pěstounům. Pouze několik jich ročně přechází do následného dětského domova nebo do ústavu sociální péče. Hlavním a jediným  cílem práce v tomto zařízení,  je co nejlépe se o děti postarat do té doby, než opět mohou žít ve funkční rodině.

obrázek

 

Informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
nahoru