Menu
Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
Chovánek

Náhradní rodinná péče

Každý, kdo má zájem se stát žadatelem o náhradní rodinnou péči, musí nejdříve kontaktovat sociální pracovnici na Městském úřadě podle místa svého trvalého bydliště, která mu vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti. V žádném případě nelze přímo kontaktovat kojenecký ústav nebo dětský domov.

U nás existují dvě základní formy náhradní rodinné péče:

Osvojení 

V tomto případě přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho biologickými rodiči. Dítě zároveň získává příjmení nových rodičů. O osvojení rozhoduje soud, osvojit lze pouze dítě nezletilé.

Pěstounská péče 

Je státem garantovaná forma náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se o něho starají. Dítě se svěřuje do péče manželů nebo jednotlivce. Pěstouni zastupují dítě v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí musí žádat souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. O svěření do pěstounské péče rozhoduje soud.

Informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
nahoru