Úvod   Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Každý, kdo má zájem se stát žadatelem o náhradní rodinnou péči, musí nejdříve kontaktovat sociální pracovnici na Městském úřadě podle místa svého trvalého bydliště, která mu vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti. V žádném případě nelze přímo kontaktovat kojenecký ústav nebo dětský domov.

U nás existují dvě základní formy náhradní rodinné péče:

  1. Osvojení – v tomto případě přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho biologickými rodiči. Dítě zároveň získává příjmení nových rodičů. O osvojení rozhoduje soud, osvojit lze pouze dítě nezletilé.
  2. Pěstounská péče – je státem garantovaná forma náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se o něho starají. Dítě se svěřuje do péče manželů nebo jednotlivce. Pěstouni zastupují dítě v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí musí žádat souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. O svěření do pěstounské péče rozhoduje soud.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!