Úvod   Dětská skupina – ceník

Dětská skupina – ceník

V rámci našeho zařízení je otevřena tzv. „dětská skupina“, do které  přijímáme k celodenní péči děti od 2 do 5 let. Předběžné přihlášky jsou k dispozici k vyplnění na recepci našeho zařízení. Výhodou je, že jsme zdravotnické zařízení a můžeme tedy přijmout i děti s lehkým zdravotním postižením (epilepsie, metabolické poruchy, děti s dietním omezením, atp.). Nabízíme dětem kvalitní péči (v zařízení je přítomen i dětský lékař), moderní útulné zázemí a výhodu malé skupinky (max. 12 dětí na dvě tety). V rámci pobytu je možné poskytovat dětem rehabilitační a logopedickou péči, případně psychologické poradenství.

Cena této služby je stanovena Radou města Brna a to takto:

– rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo nižším než 1,5 násobek životního 1000 Kč
– rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem vyšším než 1,5 násobek životního násobek životního 2000 Kč
– rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než 2,4 násobek životního minima 3500 Kč
– rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než je trojnásobek životního minima 6000 Kč

Poplatky u dětí, které navštěvují jesle maximálně 46 hodin měsíčně:
U dětí, jejichž rodič pobírá plný rodičovský příspěvek v souladu s § 31 odst.3 písm.a) zákona č.117/1995 Sb., v platném znění a které navštěvují DS maximálně 46 hodin v měsíci, se výše poplatku vypočítává z nejvyššího poplatku.

Paušální poplatek při nepřítomnosti dítěte:
Při nepřítomnosti dítěte v DS (z důvodu nemoci dítěte) je stanoven paušální poplatek  50,- Kč za každý den nepřítomnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 543210412, případně můžete dotazy a předběžné přihlášky zasílat na e-mail: spacilova.pilatova@chovanek.cz.

  • 23.02.2016
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!